Opprydding i rosekasse

I Vegars Rosehage er det mange rosekasser, de er utviklet over tid, hver kasse er bedre laget enn den forrige, da man får nye erfaringer over tid som viser svakheter ved foregående konstruksjoner.

Alle de tidlige kassene hadde den mangelen at det ikke var lagt noe skille i bunnen for å hindre planter og frø i grunnen til å vokse gjennom jordlaget og opp. Da kan resultatet bli som dette:

Rosekasse etter vinteren

Da er det bare å kaste seg over «herligheten» og rydde opp!

Det tok mye tid, graving og draing før kassen så slik ut, og så fyller vi på med jord!

Så planter vi noen roser for å erstatte avdøde, og hvordan dette ser ut senere på sommeren skal vi se i et senere innlegg 🙂