Dern store gleden

som man kan føle når en rose avskrevet som død plutselig spirer!

En Strawberry Hill som hadde overvintret i et murertrau meldte plutselig at det fremdeles stod til liv 🙂

Sen utvikling

En streng vinter og sen vår gjør at rosene har kommet sent i gang, men nå skyter det skudd over en lav sko.

Til tross for dårlige odds har det aller meste overlevd vinteren 🙂

Venner bringer fantastiske gaver

Brit og Kåre kom på besøk i dag, og medbrakte to fantastiske roser.

Hansastadt Rostok

Morden Blush

Da gjenstår det å finne et sted for dem før 1000 åpne hager på søndag!

Gjengrodde porter

Det er ingen gjengrodde stier hos oss, men en gjengrodd port har vi.

Flammentanz kan være svært dominerende!